• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

 

- Bitkilerde klorofil oluşumunu hızlandrarak yeşil aksamın artmasını, dolayısı ila daha fazla karbonhidrat, protein vb. maddelerin yapılmasını
- Bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı daha dirençli olmalarını
- Bitkileri don, kuraklık, su yetersizliğine, aşın sıcak ve aşın soğuk gibi çevresel streslere dayanımını sağlarlar.
- Bitkilerin makro ve mikro besin kaynağıdır. Toprakta bitki tarafından alınamayan özellikle mikro elementleri bitkinin en yüksek oranda almasını sağlar ve bunlan bitkide dengeli hale getirir.
- Meyve ağaçlarında yan dallanmayı ve meyve tutumunu arttnr. Aynca çiçek ve meyve dökümünü azaltır.
- Makro ve mikro besin elementlerinin topraktan dengeli olarak ve uzun süreli alınmasını sağlayarak verimi yükseltir.
- Kuvvetli kök gelişmesini sağlayarak, bitkilerin topraktan daha fazla besin maddesi ve su almalarım sağlar.

 

 

- Bitkinin gelişimini hızlandırır
- Çiçeklenme ve meyve oluşumunu arttırır
- Verimi arttırır, kalitesini yükseltir
- Ürünün raf ömrünü arttırır
- Bitkinin hastalıklara karşı dayanıklılığını arttırır
- Bitki gelşimini hızlandırdığından dolayı hasat süresini kısaltır
- Kullanımı çok kolay, etkisi çok hızlıdır

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ
% (W/W)

Toplam Organik Madde

% 30

Toplam Azot (N)

%9

Organik Azot [N]

%1

Toplam Fosforpenta 0ksit[P205)

%4

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20)

%4

pH Aralığı

6-8